Nowa jakość w kształceniu zawodowym

Naszym cel jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w branżach ekonomiczno-administracynej oraz teleinformatycznej do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym  modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz opracowanie zasad jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępny na stronie na temat realizowanego projektu.