Zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego

1 sierpnia 2018 r. rozpoczęliśmy realizację projektu dla branży teleinformatycznej a już 1 września 2018r. rozpoczynamy kolejny wspólny projekt dla branży ekonomiczno-administracyjnej.

Istotnym elementem projektu jest opracowanie Zasad jakości kształcenia które będą przewodnikiem dla pracodawców jak i nauczycieli kształcenia praktycznego jak realizować modele kształcenia praktycznego z zachowaniem najwyższych standardów jakości kształcenia.