Pilotaż rozwiązań oraz zmiany w prawie oświatowym

Opracowane we wcześniejszych etapach projektu modle praktycznej nauki zawodu zostaną przetestowane w realnych warunkach. Pilotaż odbędzie się roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 w wybranych szkołach z terenu całej Polski.  Założeniem etapu pilotażowego projektu będzie również wykorzystanie testów jako elementu promującego opracowane modele zarówno wśród dyrektorów szkół (spotkania na różnych formach i gremiach) ale także wśród pracodawców (spotkania Związków Regionalnych Lewiatana oraz Związków Branżowych Pracodawców).

Łącznie w pilotażu wezmą udział szkoły z terenu 16 województw. W każdej szkole powołany zostanie opiekun pilotażu, który będzie raportował o procesie wdrożenia. Wsparciem dla opiekunów staży stanowić będzie zespół ekspertów udzielających pomocy w kwestiach merytorycznych związanych z realizacją projektu.

Ostatnim etapem realizacji projektu będzie przygotowanie oraz prezentacja zmian obejmujących prawo oświatowe w zakresie kształcenia zawodowego. Lista zmian uwzględniać będzie pozyskane w ramach poprzednich etapów informacje zwrotne od uczestników projektu oraz zdiagnozowane na etapie realizacji problemy związane z praktycznym kształceniem zawodowym.

Beneficjent zaplanował szereg konsultacji ze środowiskiem edukacyjnym oraz sektorem przedsiębiorstw. Spotkania będą miał na celu poddanie analizie możliwości wdrożenia zmian do systemu prawa oświatowego (analiza zgodności). Opracowanie zmian uwzględniać będzie m.in. ewentualne przygotowanie projektów zmian aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

Finalnym etapem realizacji projektu będzie przedstawienie rekomendacji zmian w zakresie prawa oświatowego na konferencji podsumowującej realizacji projektu. Planuje się, iż na konferencji ogłoszony zostanie „Manifest rekomendacji zmian w zakresie kształcenia zawodowego dla wskazanych branż”, który następnie zostanie oficjalnie przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej  w Warszawie.