DEKLARACJA SZKOŁY DOTYCZĄCA WYKORZYSTYWANIA WYPRACOWANYCH W PROJEKCIE ROZWIĄZAŃ

Zachęcamy wszystkie Szkoły biorące udział w pilotażu oraz wszystkie kształcące w branży ekonomiczno-administracyjnej do wypełniania deklaracji wykorzystania modeli praktycznej nauki zawodu wypracowanych w ramach realizacji projektu.