Konferencja podsumowujące projekt dla branży ekonomiczno-administracyjnej

KONFERENCJA
Kształcenie w zawodach ekonomiczno-administracyjnych – potrzeby pracodawców i szkół branżowych
W imieniu Konfederacji Lewiatan, Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, TEB Edukacji oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, jako partnera merytorycznego wydarzenia, serdecznie zapraszamy przedstawicieli szkół kształcących w zawodach branży ekonomiczno-administracyjnej, centrów kształcenia praktycznego, pracodawców, przedstawicieli do udziału w debacie, w czasie której chcielibyśmy podyskutować o kondycji kształcenia branżowego w tym obszarze.
Czy uczniowie kończąc szkoły są gotowi do pracy? Jak zachęcić pracodawców do angażowania się w kształcenie na poziomie szkół średnich? Czy prawo oświatowe temu sprzyja? Jakie zmiany w przepisach ułatwią kształcenia zgodne z potrzebami rynku pracy? Jak zachęcić uczniów do podejmowania nauki w szkołach branżowych? Jak wykorzystać globalne trendy, by zwiększyć konkurencyjność firmy? Na te wszystkie pytania poszukamy odpowiedzi w czasie wydarzenia. Chcielibyśmy także zainspirować Państwa do współpracy na linii szkoła – pracodawca, a także wypracować, jeśli to konieczne, propozycje zmian do prawa oświatowego, które będą temu sprzyjać.
Konferencja dotyczy kształcenia w zawodach: technik administracji, technik prac biurowych, technik archiwista, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik usług pocztowych i finansowych. Jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana w projekcie: „Mistrzowie zawodu – praktyczna nauka zawodu w branży ekonomiczno-administracyjnej”.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 
 

Program:
10:00 – 10:30 Rejestracja
10:30 – 10:45 Powitanie i otwarcie konferencji
Jacek Silski, Prezydent, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
prof. Wiktor Gabruszewicz, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu
10:45 – 12:00 Efektywna współpraca szkół i pracodawców kształcących w sektorze ekonomiczno-społecznym – kluczowe wyzwania i czynniki sukcesu – panel dyskusyjny
Tomasz Lach, członek Zarządu i Przewodniczący Komisji Edukacyjnej Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nauczyciel w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu
Anna Pawlak, nauczyciel w Zespole Szkól Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu, Koordynator Ogólnopolskiego Turnieju Talentów Akademia Księgowego
Jacek Kulik, członek Rady Związku Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan
Magdalena Adamczewska, Członkini zarządu, Digital Teammates
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa i poczęstunek

12:45 – 13:00 Jak odczarować szkolnictwo zawodowe? Jak kształcić na kierunkach ekonomiczno-społecznych, żeby uczniowie wybierali takie zawody? Prezentacja
Jacek Kulik, Dyrektor ds. Projektów Europejskich, TEB Edukacja Sp. z o.o.
13:00 – 13:30 Konieczne zmiany w przepisach prawa oświatowego wspierające praktyczny wymiar kształcenia na potrzeby sektora ekonomiczno-administracyjnego – prezentacja rekomendacji do dyskusji
Maria Góralczyk
dr Andrzej Stępnikowski
13:30 – 14:00 Wypracowanie rekomendacji do zmian w przepisach prawa oświatowego – dyskusja z uczestnikami konferencji
Moderacja: Jakub Gontarek, Polska Unia Edukacyjna

14:00 – 14:15 Podsumowanie i zakończenie konferencji
Małgorzata Lelińska, Wicedyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich, Konfederacja Lewiatan

Dane wydarzenia:

Początek: 21 lutego 2020 godz. 10:00
Koniec: 21 lutego 2020 godz. 14:30
Miejsce:
 Poznań
ul. Ziębicka 18, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Poznań