Konferencja podsumowująca projekt dla branży teleinformatycznej

KONFERENCJA: Kształcenie w zawodach teleinformatycznych – potrzeby pracodawców i szkół branżowych, Warszawa 27 lutego 2020 r., Centrum Konferencyjne Zielna

Szanowni Państwo,

W roku szkolnym 2017/2018 na kierunkach: technik informatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik teleinformatyk, technik tyfloinformatyk, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik telekomunikacji, technik programista kształciło się łącznie ponad 100 tys. uczniów, z czego ponad 93,5 tys. osób na kierunku technik informatyk. Tak duża liczna uczniów uzasadniona jest potrzebami gospodarki. Zgodnie z raportem Ministerstwa Rozwoju z 2017 r. „Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025” polski sektor ICT stanowi 7,6% rynku unijnego, a w Polsce generuje 6% PKB. Liczba polskich przedsiębiorstw z branży rośnie w średnim rocznym tempie 10,1%. Polska odpowiada za ok. 5% całego zatrudnienia generowanego przez sektor ICT w Unii Europejskiej. Udział tej branży w zatrudnieniu w gospodarce polskiej w 2017 r. wynosił 4,6 % (wskaźnik ten z roku na rok rośnie). W 2014 r. w sektorze pracowało 315 tys. osób, szacunki na 2018 r. to ponad 379,5 tys. osób, a na 2022 r. aż 457 tys. pracowników. Jaką część tego zapotrzebowania stanowią absolwenci szkół branżowych?

Celem konferencji będą szerokie konsultacje i wypracowanie ostatecznej wersji rekomendacji do zmian w przepisach prawa oświatowego dla kształcenia w zawodach branży teleinformatycznej: technik informatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik teleinformatyk, technik tyfloinformatyk, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik telekomunikacji, technik programista.

Konferencja jest realizowana w projekcie, którego efektem będą modelowe programy praktycznej nauki zawodów we współpracy z pracodawcami oraz propozycje koniecznych do wprowadzenia zmian w prawie oświatowym dotyczących branży teleinformatycznej. W naszej ocenie pozytywne zmiany są możliwe. Potrzeba jednak mobilizacji wielu stron tego procesu.

Do dyskusji i udziału w konferencji zapraszamy pracodawców, przedstawicieli szkół, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, organizacje pozarządowe, ale także przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnych za kształtowanie polityk i rozwiązań w szkolnictwie branżowym.

Program:

9:30 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji

 • Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny, Konfederacja Lewiatan

10:15 – 11:30 Atrakcyjny dla rynku pracy absolwent szkoły branżowej w sektorze teleinformatycznym. Panel dyskusyjny

 • Anna Wicha, Dyrektor Generalna Adecco Poland, Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan
 • Sławomir Smugowski, prezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka
 • dr hab. Piotr Stankiewicz, Dyrektor, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Krzysztof Dzięgielewski, Dyrektor Marketingu, LoVo S.A.

Prowadzenie: Jakub Gontarek, Polska Unia Edukacyjna

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 12:45 Kształcenie nowoczesne i skuteczne – czy to możliwe w polskich realiach? Prezentacje dobrych praktyk

 • Program P-Tech – Tomasz Stachera, External Relations Leader – Central and Eastern Europe, IBM Polska Sp. z o.o.
 • Technikum programistrzów – pierwsze klastrowe technikum programistyczne w Polsce – Adam Kamiński, Wicedyrektor ds. rozwoju, Infotech
 • Nowe podejście do kształcenia w zawodach technik informatyk i technik programista w szkołach TEB Edukacja – Jacek Kulik, Dyrektor ds. Projektów Europejskich, TEB Edukacja Sp. z o.o.
 • Dlaczego od 2020 r. egzamin zawodowy jest obowiązkowy? – Małgorzata Deszczyńska, Kierownik Segmentu Zawodowego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

12:45 – 13:30 Lunch

13:30 – 13:50 Konieczne zmiany w przepisach prawa oświatowego wspierające praktyczny wymiar kształcenia na potrzeby sektora teleinformatycznego. Propozycje do dyskusji

 • dr Andrzej Stępnikowski, członek sieci ekspertów CEDEFOP ds. przygotowania zawodowego

13:50 – 15:00 Jak poprawić jakość kształcenia branżowego w obszarze teleinformatycznym? Panel dyskusyjny

 • Wojciech Winogrodzki, Prezes zarządu, T-Matic Grupa Computer Plus
 • Karina Czarkowska, Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
 • Jacek Kulik, Dyrektor ds. Projektów Europejskich, TEB Edukacja Sp. z o.o.
 • Bogusław Dębski, Naczelnik Wydziału Kompetencji Cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji

Prowadzenie: Małgorzata Lelińska, Konfederacja Lewiatan

15:00 – 15:45 Wypracowanie rekomendacji do zmian w przepisach prawa oświatowego – dyskusja z uczestnikami konferencji

15:45 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie:„Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej”

Dane wydarzenia:

Początek: 27 lutego 2020 godz. 09:30

Koniec: 27 lutego 2020 godz. 16:00 Miejsce: Centrum Konferencyjne Zielna
00-108 Warszawa, ul. Zielna 37, Warszawa