Nowa jakość w kształceniu zawodowym

Naszym cel jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w branżach ekonomiczno-administracynej oraz teleinformatycznej do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym  modelowych …

Modelowe programy praktycznej nauki zawodu

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż oficjalna strona naszych projektów „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej” POWR.02.15.00-00-1020/18 oraz „Mistrzowie zawodu – praktyczna …