Partnerstwo

Liderem partnerstwa w projekcie: Mistrzowie zawodu – praktyczna nauka zawodu w branży ekonomiczno-administracyjnej jest Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN

Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN z siedzibą w Poznaniu. WZP Lewiatan działa na podstawie ustawy o organizacji pracodawców (Dz. U. Nr 55/91 poz. 235). WZP Lewiatan jest zrzeszony w Konfederacji Lewiatan. Podmiot skupia ponad 190 czołowych przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców z terenu Województwa Wielkopolskiego, zatrudniających blisko 20 tys. pracowników. Skutecznie reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec władz samorządowych i administracji rządowej oraz wobec związków zawodowych pracowników. Opiniuje i współuczestniczy w tworzeniu prawa gospodarczego branż.

Misja

 • aktywne działania na rzecz tworzenia korzystnych warunków, sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i przedsiębiorstw poprzez wzmocnienia ich reprezentacji w Wielkopolsce oraz w Unii Europejskiej,
 • prowadzenie aktywnego lobbingu gospodarczego na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony i reprezentowania interesów pracodawców, ochrony praw przedsiębiorców oraz dialogu społecznego z władzami i partnerami społecznymi,
 • stymulacja rozwoju edukacji ekonomicznej społeczeństwa i upowszechnia zasady etyki zawodowej w stosunkach społeczno-gospodarczych.

Nasze cele

 • ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców,
 • oddziaływanie na kształtowanie polityki regionalnej i ustawodawstwa, dotyczącego interesów pracodawców,
 • reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców w regionie,
 • rozwój dialogu społecznego,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • system edukacji zgodny z potrzebami rynku pracy,
 • zabieganie o konkurencyjność wielkopolskiej gospodarki i sukcesy wielkopolskich przedsiębiorstw.

Najważniejsze postulaty WZP Lewiatan to:

 • liberalizacja prawa pracy,
 • obniżenie podatków, uproszczenie systemu podatkowego,
 • intensyfikacja wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa,
 • ograniczenie biurokracji poprzez zwiększenie kompetencji i odpowiedzialności urzędów,
 • udział w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego oraz Komisji Trójstronnej
 • obrona i reprezentowanie interesów członków Związku,
 • podejmowanie działań na rzecz obniżenia podatków lokalnych w celu obniżenia kosztów funkcjonowania firm,
 • rozwijanie organizacji – rozszerzenie zasięgu terytorialnego, umacnianie pozycji Związku w ogólnokrajowych strukturach pracodawczych.

Strona internetowa Beneficjenta projektu: wzp.org.pl


Liderem partnerstwa w projekcie Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej jest Konfederacja Lewiatan

Jest to organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999 w Warszawie, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od jej powstania pełni Henryka Bochniarz. KL to jedna z najbardziej wpływowych polskiej organizacji biznesowych, reprezentującą interesy pracodawców na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Konfederacja skupia ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dba o ich wizerunek.

Nasze najważniejsze postulaty:
 • Niższe i prostsze podatki
 • Niższe koszty pracy
 • Liberalizacja prawa pracy
 • Ograniczenie biurokracji
 • Lepsze prawo gospodarcze
 • Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości
 • Tańsze i sprawniejsze państwo
 • Rozwój dialogu społecznego

Strona internetowa lidera projektu: konfederacjalewiatan.pl

Partnerem obu projektów jest TEB Edukacja

TEB Edukacja sp. z o.o. prowadzi oddziały w 46 miastach w Polsce i oferuje kształcenie w szkołach policealnych, medycznych, w technikach, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, gimnazjum językowym, a także w formie kursów i szkoleń oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. TEB Edukacja projektując ofertę przede wszystkim bierze pod uwagę oczekiwania swoich słuchaczy. Firma przygotowuje także kompleksowo do zdobycia zawodu, oferując podstawowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia.

TEB Edukacja sp. z o.o. należy do największej w Polsce grupy podmiotów działających w branży edukacyjnej – Grupy TEB, założonej przez TETOS SA (dawniej Towarzystwo Edukacji Bankowej SA) w 1994 roku. W jej skład wchodzi także TEB Akademia sp. z o.o., będąca założycielem Wyższych Szkół Bankowych w 9 miastach.

25 lat doświadczenia, dynamiczny rozwój w zakresie oferty oraz form kształcenia dostosowany do potrzeb lokalnych rynków, a także ponad 130 tysięcy absolwentów, są dowodami na to, że nasza firma jest partnerem godnym zaufania.  

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów, trenerów i praktyków. Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno nauczyciele akademiccy z uniwersytetów i szkół wyższych, doświadczeni pedagodzy, jak również praktycy życia gospodarczego, m.in. z instytucji finansowych, urzędów, banków, salonów SPA, gabinetów kosmetycznych, stomatologicznych, szpitali, aptek, firm informatycznych i innych firm prywatnych w całej Polsce.

Baza dydaktyczna

Aby zapewnić swoim słuchaczom wysoki poziom kształcenia, szczególnie dbamy o własne zaplecze dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych i profesjonalnych pracowniach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Co roku inwestujemy w nowe pracownie, w nowoczesną aparaturę – co stanowi nasz ogromny atut, szczególnie na kierunkach stomatologicznych i farmaceutycznych. Oprócz wyposażenia naszych szkół w specjalistyczne urządzenia do nauki konkretnych zawodów, dbamy również o to, aby nauka była przekazywana w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Nasze sale dydaktyczne wyposażone są w odtwarzacze DVD i Blu-ray, kamery cyfrowe, rzutniki, projektory multimedialne, tablice interaktywne i inne urządzenia techniczne po to, aby proces przyswajania wiedzy w naszych szkołach przebiegał sprawniej i przyjemniej.

Strona internetowa partnera projektu: teb.pl