Do pobrania

PROJEKT: Mistrzowie zawodu – praktyczna nauka zawodu w branży ekonomiczno-administracyjnej

Deklaracja szkoły – zachęcamy Szkoły do pobierania, wypełniania i odsyłania do biura projektów Deklaracji wykorzystania wypracowanych rozwiązań – ciekawi jesteśmy Waszych opinii 🙂 

Modele praktycznej nauki zawodu (szkoła – pracodawca) 

 1. technik usług pocztowych i finansowych
 2. technik rachunkowości
 3. technik prac biurowych 
 4. technik ekonomista
 5. technik administracji

Zasady jakości kształcenia

 1. technik ekonomista
 2. ekonomia i rachunkowość
 3. archiwistyka
 4. technik prac biurowych
 5. technik administracji
 6. administracja i prace biurowe

Rekomendacje zmian w przepisach prawa

rekomendacje do zmian w przepisach prawa oświatowego_branża ekonomiczno-administracyjna

 

PROJEKT: Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej

Modele praktycznej nauki zawodu (szkoła – pracodawca) 

 1. Technik teleinformatyk
 2. Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 3. Technik tyfloinformatyk
 4. monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych_szkoła branżowa
 5. technik programista

Modele praktycznej nauki zawodu (szkoła – pracodawca – CKP) 

 1. technik teleinformatyk
 2. technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 3. technik tyfloinformatyk
 4. technik informatyk

Programy nauczania – grupa informatyczna

 1. Finalna wersja_zawody_informatyka _szkoła pracodawca
 2. Finalna wersja_zawody_informatyka _szkoła_ckp_pracodawca 
 3. z_5_informatyk_ treści nauczania
 4. z_5_programista_ treści nauczania
 5. z_5_teleinformatyk_treści nauczania
 6. z5_ tyfloinformatyk_ treści nauczania
 7. z5_t_szerokopasmowej komunikacji elektronicznej_ treści nauczania
 8. z6_macierz kompetencji programista
 9. z6_macierz kompetencji_ technik informatyk
 10. z6_macierz kompetencji_t_szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 11. z6_macierz kompetencji_tyfloinformatyk
 12. z6_macierz teleinformatyk

Programy nauczania – grupa telekomunikacja

 1. Finalny model PNZ telekomunikacja sz-CKP-pr
 2. Finalny model PNZ telekomunikacja sz-pr
 3. Macierz kompetencji monter sieci
 4. Macierz kompetencji telekomunikacja
 5. z
 6. technik telekomunikacji