Kontakt

Adres siedziby Beneficjenta:

TEB Edukacja - Centrala

Sekretariat
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
Kontakt
Telefon: 61 885 34 34
Email: centrala@teb.pl

Koordynacja projektu: efs@teb-edukacja.pl tel. 61 885 36 55

Inspektor Ochrony Danych: Rafał Surowy - iod@teb-edukacja.pl
W celu kontaktu w sprawach dotyczących realizowanego Projektu zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest TEB Edukacja Sp. z o.o. al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane według zasad zawartych w dokumencie Polityka prywatności obowiązującym w TEB Edukacja Sp. z o.o. (Polityka prywatności TEB Edukacja).